Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi

Záhlaví stránek

Rozepsané příkazy do cfg

// This file is overwritten whenever you change your user settings in the game.
// Add custom configurations to the file "userconfig.cfg".

//-bindy

unbindall
bind "TAB" "+showscores" /-zobrazí skóre ve hře
bind "ENTER" "+attack" /-primární útok
bind "ESCAPE" "cancelselect"/-Esc
bind "SPACE" "+jump" /-skok
bind "," "buyammo1" /-nákup nábojů do rifle
bind "." "buyammo2" /-nákup nábojů do pistole
bind "0" "slot10" /-sloty na zbraně
bind "1" "slot1"
bind "2" "slot2"
bind "3" "slot3"
bind "4" "slot4"
bind "5" "slot5"
bind "6" "slot6"
bind "7" "slot7"
bind "8" "slot8"
bind "9" "slot9"
bind "`" "toggleconsole" /-zobrazí consoli
bind "a" "+moveleft" /-pohyb vlevo
bind "b" "buy" /-nakupovací menu
bind "c" "radio3" /-vyvolá menu 3 pro rádiovou komunikaci
bind "d" "+moveright" /-pohyb vpravo
bind "e" "+use" /- použít (slouží pro otvíraní dveří např.)
bind "f" "impulse 100" /-rozsvítí baterku
bind "g" "drop" /-odhození zbraně
bind "h" "+commandmenu" /-vzvolá ovládací menu
bind "m" "chooseteam" /-výběr teamu
bind "n" "nightvision" /-noční vidění
bind "q" "lastinv" /-přehodí na předchozí zbrań
bind "r" "+reload" /-nabije zbrań
bind "s" "+back" /-pohyb vzad
bind "t" "impulse 201" /-nasprejuje logo
bind "u" "messagemode2" /-teamsay (komunikace formou textu, kterou vidí pouze spoluhráči v teamu)
bind "w" "+forward" /-pohyb vpřed
bind "x" "radio2" /-vyvolá menu 2 pro rádiovou komunikaci
bind "y" "messagemode" /-say (komunikace formou textu, kterou vidí všichni na serveru)
bind "z" "radio1" /-vyvolá menu 1 pro rádiovou komunikaci
bind "~" "toggleconsole" /-zobrazí consoli
bind "ALT" "+strafe" /-úkrok
bind "CTRL" "+duck" /-kleknutí
bind "SHIFT" "+speed" /-walk (tichá chůze)
bind "F1" "autobuy" /-automatický nákup
bind "F2" "rebuy" /-automatický nákup posledního vybavení
bind "F5" "snapshot" /-vytvoří screenshot (naleznete v adresáři /cstrike)
bind "F10" "quit prompt" /-ukončí aplikaci
bind "MWHEELDOWN" "invnext" /-přehodí na další vybavení (např. zbřań, granát atd...)
bind "MWHEELUP" "invprev" /-přehodí na předchozí vybavení např. zbřań, granát atd...)
bind "MOUSE1" "+attack" /-primární útok
bind "MOUSE2" "+attack2" /-sekundární útok
bind "PAUSE" "pause" /-vyvolá pauza v zápase


//-příkazy

_cl_autowepswitch "1" /-automatické přehození na zvednutou zbraň při hodnotě 1
_snd_mixahead "0.1" /-snižením nebo zvýšením této hodnoty mužete opravit zvukový problém s některými zvukovkami
ati_npatch "1.0" /-vypíná (hodnota 0), nebo zapíná ATI's TRUform technology. Hodnota 0 zvýší FPS
ati_subdiv "2.0" /-čím vetší je nastavena (rozsah 0-7) tím víc polygonů má model. Funguje pouze s ati_npatch 1
bgmvolume "1.000000" /-úroveň hlasitosti
brightness "1.000000" /-úroveň zesvětlení
cl_allowdownload "1" /-povolené stahování ze servru při hodnotě 1
cl_allowupload "1" /-povolené uploadování na servr při hodnotě 1
cl_backspeed "400" /-rychlost chůze pospátku
cl_cmdbackup "2" /-odesíla duplikatní packety na server aby tak co nejvíce omezilo packet lost (hodnota 500 zvýší odezvu o 15)
cl_cmdrate "30" /-udává kolikrát za sekundu klient pošle data serveru. Doporučená hodnota v rozmezí 50-101
cl_corpsestay "600" /-doba po kterou zustavají mrtvá těla ležet na zemi
cl_crosshair_color "50 250 50" /-barva zaměřovače ("0 0 0" = černá)
cl_crosshair_size "auto" /-velikost zaměřovače ("small"=malá, "medium"=střední, "big"=velká, "auto"=automaticky se mění podle střelby)
cl_crosshair_translucent "1" /-průhlednost zaměřovače při hodnotě 1
cl_dlmax "128" /-maximální rychlost stahovaní ze servru
cl_download_ingame "1" /-umožňuje stahování souborů ve hře, z důvodu zpomalení připojení se doporučuje nastavit na 0
cl_dynamiccrosshair "1" /-změna velikosti zaměřovače v závisloti na chůzi při hodnotě 1
cl_forwardspeed "400" /-rychlost pohybu vpřed
cl_himodels "0" /-při hodnotě 1 zapíná použití detailních modelů, při 0 vypíná
cl_lc "1" /-kompenzuje LAGY (takova lag komprese)
cl_logocolor "#Valve_Orange" /-barva spreje
cl_logofile "lambda" /-druh spreje
cl_lw "1" /-při hodnotě 1, povoluje animaci a zvuky zbraní HL verze 1.1.0.0 (pokud je cl_lc "1") neověřená funkčnost
cl_minmodels "0" /-nahrazení všech modelů jedním (za CT=SAS, T=crew)
cl_radartype "0" /-typ radaru
cl_righthand "1" /-zbraň v pravé ruce při hodnotě 1
cl_shadows "1" /-zapnuté stíny při hodnotě 1
cl_timeout "300" /-doba pro délku vaší inaktivity než vás odpojí server
cl_updaterate "20" /-udává kolikrat za sekundu si vyžádá klient data ze serveru. Doporučená hodnota v rozmezí 50-101
cl_vsmoothing "0.05" /-nějaké vyhlazování (při zkoušení se funkčnost neověřila, můžete zkusit možná budete uspěšnější)
cl_weather "1" /-počasí (1=zapnuto, 0=vypnuto)
con_color "255 180 30" /-barva textu ve zprávách
console "1.000000" /-povolená console při hodnotě 1
crosshair "1.000000" /-hodnota 0 vzpne crosshair
fastsprites "0" /-kvalita efektu smoke granátu v rozmezi 0-2 (0=nekvalitnější, 2=nejhorší/nejrychlejší)
fps_max "72.0" /-počet maximalních FPS (FPS=počet snímků za vteřinu)
fps_modem "0.0" /-pokud je nastaveno cokoliv krome nuly, tendle prikaz vezme prednost pred fps_max
gamma "2.500000" /-hodnota osvětlení gamma
gl_dither "1" /-zapne zhoršování kvality scény, která je dál od vás
gl_flipmatrix "0" /-druh opravy pro crosshair hodnota 0=vypnuto
gl_fog "1" /-mlha (1=zapnuto, 2=vypnuto)
gl_polyoffset "4" /-pokud vás netrápí žádné blikání polygonů, nechejte na původní hodnotě v opačném případě hodnotu dejte větší
hisound "1" /-zapne zvuk vyšší kvality 1=22kHz, 0=11kHz
hpk_maxsize "4" /-umožní klientům i serverům nastavit maximální velikost souboru custom.hpk. Jakmile je nastavená hodnota překročena, soubor je smazán. Hodnota se nastavuje v megabytech (0 - zádné omezení, 1.5 - max 1.5 MB)
hud_centerid "0" /-zapne zobrazení jména hráče při hodnotě 1, když na něj míříte
hud_draw "1" /-skryje HUD ( i s crosshairem )
hud_fastswitch "0" /-při hodnotě 1 nemusíte potvrzovat výběr zbraně
hud_takesshots "0" /-při hodnotě 1 uděla screen tabulky na konci mapy ve formátu *.bmp
m_filter "0" /-při hodnotě 1 zapne filtrování myši (smoothing)
m_forward "1" /-to same jako m_pitch, ale pro invertované osy na myši, tzn. pokud nehrajete s opačnýma osama je to kničemu
m_pitch "0.022000" /-rychlost pohybu myši směrem nahoru a dolu
m_side "0.8" /-to same jako m_yaw, ale pro invertované osy na myši, tzn. pokud nehrajete s opačnýma osama je to kničemu
m_yaw "0.022" /-rychlost pohybu myši směrem do stran
mp_decals "300" /-počet "efektů" na scéně (díry ve zdích... atp)
name "Player" /-jméno hráče
net_graph "0" /-zapne zobrazování fps, přijatých, odeslaných a ztracených údajů na vašem monitoru (hodnoty 1/2/3)
net_graphpos "1" /-pozice net_graphu na monitoru (hodnoty 1=vlevo, 2=uprostřed, 3=vpravo)
net_scale "5" /-udavá výšku grafu (funguje pouze s net_graph 3)
r_bmodelhighfrac "5.0"
r_detailtextures "0" /-pro lepší detaily textur 1, defaultně je 0
s_a3d "0" /-vypne a3d zvuk (od verze 1.3 nefunkcni prikaz) zrušen kvuli používaní s distance příkazama a odposlouchavání nakupů soupeře na startu
s_automax_distance "30.0" /-funguje pouze se zaplým s_a3d, které nejde zapnout
s_automin_distance "2.0" /-funguje pouze se zaplým s_a3d, které nejde zapnout
s_bloat "2.0" /-funguje pouze se zaplým s_a3d, které nejde zapnout
s_distance "60" /-fungovalo naposled před 4 roky
s_doppler "0.0" /-nastaví doppler efect, rozsah 0-10
s_eax "0" /-zapne zvuk ve formátu eax
s_leafnum "0" /-nenašel sem žádnou dokumentaci k tomuto příkazu, žadnou změnu sem nezaznamenal při jiné hodnotě
s_max_distance "1000.0" /-funguje pouze se zaplým s_a3d, který zapnout nejde
s_min_distance "8.0" /-funguje pouze se zaplým s_a3d, který zapnout nejde
s_numpolys "200" /-hodnota 0=nekonečno, 200 maximum polygonů které můžou být renderovány (pozn. hodnota 0 je stejna jako s_geometry off)
s_polykeep "1000000000" /-není dokumentace ale funguje tuším jen s a3d, které nejde zapnout
s_polysize "10000000" /-není dokumentace ale funguje tuším jen s a3d, které nejde zapnout
s_refdelay "4" /-rozsah 0-100, čím vetší hodnota tím větší čas mezi zdrojem zvuku a odezvou
s_refgain "0.4" /-zvýšení odezvy, rozsah 0-1
s_rolloff "1.0" /-rozsah 0-100, pokud je hodnota vyšší vysoké frekvence jsou filtrovány a volume je nižší
s_verbwet "0.25" /-funguje pouze se zaplým s_a3d, které nejde zapnout
sensitivity "3.000000" /-sensitivita myši
spec_autodirector_internal "1" /-pokud jste ve spectu zapne automatické přepínání na zajimavé situace
spec_drawcone_internal "1" /-nějaký příkaz pro HLTV
spec_drawnames_internal "1" /-zobrazuje jména u hráčů na HLTV
spec_drawstatus_internal "1" /-zobrazuje statistiky, počet kol atd... na HLTV
spec_mode_internal "1" /-nějaký příkaz pro HLTV
spec_pip "0" /-zapne picture in picture (obraz v obraze) na HLTV
suitvolume "0.250000" /-hlasitost zvuku vesty (oblékání)
sv_voiceenable "1" /-povolí nebo zakáže zvuk mikrofónu u ostatních hráčů
viewsize "120.000000" /-změna této hodnoty má udajně nějaky malý vliv na sensitivitu
voice_enable "1" /-povolí nebo zakáže mikrofon ve hře
voice_forcemicrecord "1" /-nahrávání komunikace přes mikrofón s demem při hodnotě 1
voice_modenable "1" /-taktéž něco s mikrofónem ve hře
voice_scale "0.750000" /-nastaví přecházející voice volume rozsah 0 az nekonecno (při hodnotě vyšší než 1 se zdá být zvuk deformován)
volume "0.800000" /-hlasitost hry
+mlook
+jlook
exec userconfig.cfg /-automaticky načte userconfig cfg kde máte umístěny své uživatelské skripty
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one